E-poslovanje


Prednosti e-dokumenta nad papirom

Novi Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju izjednačio je elektronski dokument sa papirnim. Koje benefite će to doneti građanima, privredi i državi, pogledajte u infografiku.

Infografik e-poslovanja

Elektronski dokument

Šta je sve elektronski dokument, koje su njegove prednosti u odnosnu na papir i kakve će koristi imati građani, privreda i javna uprava od masovnije primene i razmene e-dokumenata? O ovim temama govore Jelena Bojović, Direktorka za pravnu reformu u NALED-u, Dragana Ilić, Koordinatorka Saveza za e-upravu NALED-a i Đorđe Vukotić, ekspert u oblasti regulatorne reforme.

Usluge od poverenja

Usluge od poverenja u elektronskom poslovanju se zasnivaju na tome da pružalac usluge garantuje verodostojnost pojedinih podataka.

O tome koje usluge predviđa novi Zakon o e-poslovanju, kako će njihova primena olakšati komunikaciju između učesnika u poslovnim transakcijama, pred kakve izazvove stavlja privredu i kakve joj mogućnosti nudi saznajte od Milana Dobrijevića, rukovodioca grupe za digitalnu agendu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, eksperta u oblasti e-poslovanja Nebojše Vasiljevića i Borisa Damjanovića, šefa radne grupe za e-dokument i e-potpis u savezu za e-upravu NALED-a.

Pružaoci usluga od poverenja

Ko može biti pružalac usluga od poverenja? Kako se postaje kvalifikovani pružalac i koji standardi moraju da budu zadovoljeni kako bi fizičko ili pravno lice dobilo elektronski sertifikat od strane sertifikacionog tela za pružanje jedne ili više usluga? Pogledajte video i saznajte koliko su usluge od poverenja bezbedne i gde tu leži šansa za privredu.

O ovoj temi govore Milan Dobrijević, rukovodilac grupe za digitalnu agendu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, ekspert u oblasti e-poslovanja Nebojša Vasiljević i Boris Damjanović, šef radne grupe za e-dokument i e-potpis u savezu za e-upravu NALED-a.

Elektronski potpis

Potpis na papirnom dokumentu ne garantuje autentičnost i integritet podataka, odnosno ko zaista stoji iza potpisa i da sadržaj nije menjan nakon potpisivanja, dok elektronski potpis pruža taj vid sigurnosti. Koje su još prednosti e-potpisa, gde se sve korist i ko ga izdaje objašnjavaju koordinatorka Saveza za e-upravu NALED-a Dragana Ilić, Nebojša Vasiljević - ekspert u oblasti e-poslovanja, Zvonko Obradović, direktor Agencije za privredne registre i Milan Dobrijević, rukovodilac grupe za digitalnu agendu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.