E-poslovanje


Prednosti e-dokumenta nad papirom

Novi Zakon o elektronksom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju izjednačio je elektronski dokument sa papirnim. Koje benefite će to doneti građanima, privredi i državi, pogledajte u infografiku.

Infografik e-poslovanja

Elektronski pečat

Elektronski pečat predstavlja skup podataka u elektrosnkom obliku kojima se potvrđuje identitet pravnog lica, odnosno pečatioca, i očuvanost, tj integritet podataka. Tehnologija e-pečata je ista kao i kod e-potpisa, ali se ove dve usluge od poverenja razlikuju u nekoliko stvari. Direktorka tima za regulatornu reform u NALED-u Jelena Bojović, koordinatorka Saveza za e-upravu NALED-a Dragana Ilić i Nebojša Vasiljević, ekspert u oblasti e-poslovanja objašnjavaju u kojim.

Elektronska uprava

E-uprava za cilj ima povećanje efikasnosti, transparentnosti, lakoće pristupa i mogućnosti odgovora na zahteve građana i privrede korišćenjem informaciono-komunikacionih tehnologija unutar i između državnih organa, kao i u svakodnevnim odnosima sa građanima i drugim korisnicima javnih usluga.

Da bismo imali brzu, efikasnu i jeftinu upravu neophodne su elektronske procedure. Kako napreduje digitalizacija javnih službi saznajte od eksperta u oblasti regulatorne reforme Đorđa Vukotića, direktora Kancelarije za IT i e-upravu Mihaila Jovanovića, direktora Agencije za privredne registe Zvonka Obradovića i Borisa Damjanovića, šefa radne grupe za e-dokument i e-potpis u savezu za e-upravu NALED-a.

Elektronsko poslovanje

Ko može biti pružalac usluga od poverenja? Kako se postaje kvalifikovani pružalac i koji standardi moraju da budu zadovoljeni kako bi fizičko ili pravno lice dobilo elektronski sertifikat od strane sertifikacionog tela za pružanje jedne ili više usluga? Pogledajte video i saznajte koliko su usluge od poverenja bezbedne i gde tu leži šansa za privredu.

O ovoj temi govore Milan Dobrijević, rukovodilac grupe za digitalnu agendu u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, ekspert u oblasti e-poslovanja Nebojša Vasiljević i Boris Damjanović, šef radne grupe za e-dokument i e-potpis u savezu za e-upravu NALED-a.

Elektronsko poslovanje u Evropi i Srbiji

Litvanija je jedna od najnaprednijih zemalja Evrope i sveta po pitanju digitalizacije javnih službi. U toku 2017. doneseno je čak 700 presuda bez fizičkog prisustva stranka i sudija.

Litvanski ekspert u oblasti elektronskog poslovanja Justas Urbonas, sarađivao je sa domaćim stručnjacima na projektu „Ka administraciji bez suvišnih papira“ koji za cilj ima unapređenje e-uprave u Srbiji. Pogledajte gde on vidi šansu za Srbiju i šta su njegove preporuke.