„Ka administraciji bez suvišnih papira“


Projekat “Ka administraciji bez suvišnih papira” za cilj ima unapređenje e-uprave u Srbiji, koja će omogućiti brže, sigurnije i jeftinije javne usluge za građane i privredu. Projekat pruža podršku resornim ministarstvima trgovine i kulture u izradi 12 prodzakonskih akata Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Ovi prateći propisi detaljnije će urediti elektronsko čuvanje dokumenata, šeme autentikacije, kvalifikovani elektronski potpis u klaudu i druge usluge od poverenja, što će omogućiti sprovođenje Zakona o e-poslovanju u praksi. Pored podrške u izradi akata, u fokusu projekta su analiza kapaciteta institucija javne uprave i Arhiva Srbije za čuvanje i arhiviranje e-dokumenata, izrada preporuka za njihovo unapređenje, obuke službenika javne uprave, kao i marketinška kampanja “Pitajte kada ćemo se osloboditi suvišnih papira”.

Donošenjem Zakona o elektronskom poslovanju u oktobru 2017. godine i zakonskim izjednačavanjem elektronskog dokumenta sa papirnim, načinjen je prvi korak ka unapređenju regulative elektronskog poslovanja i elektronske komunikacije između javne uprave, građana i privrede. Usvajanjem ovog zakona stvorena je osnova za uspostavljanje moderne e-uprave u Srbiji, koja će omogućiti smanjenje troškova i uštedu vremena.

Projekat “Ka administraciji bez suvišnih papira” sprovode Pricewaterhouse Coopers (PwC), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar za evropske politike (CEP) u partnerstvu sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstvom kulture i informisanja, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Arhivom Srbije, uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Velike Britanije.